เกี่ยวกับเรา

 

สำนักงานนิติกิตติคุณทนายความ เป็นสำนักงานที่ก่อตั้ง โดยทนายความรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานกฎหมาย มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล เรามีบริการที่เข้าถึงทุกรายละเอียดเพื่อแก้ปัญหาให้กับท่าน ไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ เรามีบุคคลากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ทางด้านงานกฎหมาย พร้อมที่จะบริการให้เป็นไปตามความคาดหวังของท่านอย่างที่สุด รวมทั้งรักษาประโยชน์ของท่านเหมือนกับประโยชน์ของเราเอง

ทนายสิทธิพร วงษ์ศิลป์

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารแห่งสภาทนายความ
(Notarail Services Attorney)
- กำลังศึกษาอยู่ที่สำนักอบรบกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

error: Content is protected !!